Vietnamese English

White Mushrooms

Kích thước: 5- 6cm 6cm hoặc lên Màu: Normal trắng Đóng gói: Túi Lưới 20 / net 30kg hoặc thùng carton
Detail

Kích thước: 5- 6cm 6cm hoặc lên

Màu: Normal trắng

Đóng gói: Túi Lưới 20 / net 30kg hoặc thùng carton

Product other