Vietnamese English

Fresh Chili

Độ ẩm: 13,5% max Phụ gia: 1% max Mật độ: 500-580 g / l Đóng gói: túi PP (net: 25 / 50kg)
Detail

Độ ẩm: 13,5% max Phụ gia: 1% max Mật độ: 500-580 g / l Đóng gói: túi PP (net: 25 / 50kg)