Vietnamese English

Chứng nhận chất lượng

  • CHỨNG NHẬN ISO 9001 : 2008 - HACCP

    CHỨNG NHẬN ISO 9001 : 2008 - HACCP

    Với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 - HACCP, hệ thống phòng kiểm nghiệm, nghiên cứu phát triển với những trang thiết bị hàng đầu cùng với sự đồng tâm hợp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc hết sức mình để mang lại những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất, ngon miệng nhất, bạn không phải lo lắng gì khi dùng sản phẩm của HURIMEX
    Chi tiết